Noci v zahradě Getsemanské - Kapitola 28

02.05.2013 18:19

Myslím, že to končí v docela pěkné chvíli, takže s klidným svědomím odcházím a objevím se ke konci června:). Mějte se zatím krásně:).

@@@

Kapitola 28

Harry okamžitě sklopil hlavu a zíral na podlahu. Obával se, že kdyby se podíval na Snapea, začal by se usmívat nebo by nějakým jiným výrazem dal najevo úlevu a radost. Snažil se si připomínat, že ještě nebyl mimo nebezpečí a že tu Snape může být jenom proto, aby sledoval jeho mučení, ale v srdci měl pocit, že se opět spojí se Snapem.

„Avery, jsem nanejvýš nespokojený,“ naplnil Voldemortův hlas místnost a Smrtijed vedle Harryho se roztřásl strachy.

„Můj pane, přísahám, že po našem posledním rozhovoru jsem se ho ani nedotkl!“

„A přesto jsem cítil jeho bolest. Crucio!“

Avery křičel a mlátil kolem sebe, zatímco Harry držel čelo u země, doufaje, že nebude další na řadě.

„Severusi, předveď se mi.“

„Přinesu si bič, můj pane,“ řekl Snape uctivě.

„Ne, chci vidět, jak ho znásilníš,“ nařídil Voldemort.

„Ano, můj pane.“ Snape přistoupil k Harrymu, který zůstával na svém místě na podlaze. Když ho Snape vzal za paži, nechal se jím dovést k přeměněné matraci. Jestliže Snapeovi byla udělena takováto laskavost, pak to nejspíš znamenalo, že je zpátky ve Voldemortově dobré přízni.

Ještě v době, kdy ho Snape nastavoval, aby si klekl na všechny čtyři, si Harry stále nebyl jistý, jak má jednat. Voldemort vypadal, že tehdy poprvé, kdy Harry bojoval a křičel, se mu to líbilo, ale ve většině vzpomínek, které mu Snape ukazoval, si to Harry užíval. Nemohlo se mu to líbit před Voldemortem, ale kdyby protestoval příliš, vypadalo by to podezřele. Navíc ho Snape požádal, aby před Voldemortem předstíral, že je zcela podrobený. Harry se nakonec rozhodl vypadat zahanbeně a trochu vystrašeně. Zaplnil svoji mysl vzpomínkami na to první znásilnění a zíral přitom na spodní kraj Voldemortova hábitu.

Snape použil kouzla a pak pronikl prstem do Harryho, nejdříve jen na kousek, pak ho zatlačil až na doraz. S lubrikací a pozvolným tempem to vůbec nebolelo. Harry byl v šoku nad Snapeovou opovážlivostí. Nechtěl Voldemort vidět Harryho trpět? Harry doufal, že učitel lektvarů ví, co dělá. Nechtěl, aby od něj Snapea vzali tak brzy poté, co byl znovu dosazen na místo jeho stráže.

Snape přidal druhý prst a loudavě jimi Harryho souložil. Naštěstí měl prsty stočené směrem k Harryho páteři, a ne k tomu místu. Přesto si Harryho tělo pamatovalo, co ty prsty obvykle znamenají, a navzdory své vůli začal tvrdnout v očekávání orgasmu. Byl rád, když Snape prsty vyndal a pomalu se dovnitř vtlačil penisem.

Harry zakňučel ve falešné bolesti, zatímco se diskrétně snažil uvolnit a zatlačit proti Snapeovi, aby mu usnadnil průnik. Trochu to pálilo, ale nebylo to nic, co by nedokázal snést. Jakmile byl Snape kompletně v něm, začal se v Harrym pohybovat, každý příraz byl pomalý, ale hluboký. Harry lehounce fňukal, ale nebyl si jistý, jak dlouho ještě může pokračovat s předstíráním bolesti, než černokněžník pojme podezření. Na tváři udržoval výraz ponížení smíchaný s bolestí, a když mu Voldemort vstoupil do mysli, měl pro něj nachystáno spoustu vzpomínek na ukázku.

Harry se natolik soustředil, aby Voldemortovi připravil dobrou představení, až si skoro nevšiml, že má Snape potíže. Snapeův penis nebyl tak tlustý, jako obvykle býval, a s pokračující souloží začal spíš měknout, než naopak. Muž začal přirážet rychleji, ale Harry mohl říct, že je stále dalek orgasmu.

Do háje. Pokud to Snape nezvládne pořádně, Voldemort se na něj naštve a znovu ho od Harryho odloučí. Harry se tedy trochu pohnul tak, aby Snape mohl pronikat hlouběji, a začal vydávat malé steny potěšení namísto bolesti ve snaze staršího kouzelníka povzbudit. Stáhl zadek tak těsně, jak jen mohl, a potěšilo ho, když Snape začal opět tvrdnout. Bude-li muset, Snapea tady před Voldemortem vykouří. Naštěstí svírání, zdá se, stačilo a zanedlouho se Snape vytáhl a vystříknul Harrymu na záda. Harry zariskoval rychlý pohled na Voldemorta a viděl, že oči Pána zla se třpytily uspokojením. Stočil se na matraci do klubíčka a do popředí mysli natlačil svoje rozpaky a stud.

„Nezklam mě, jako to udělal Avery,“ přikázal Voldemort.

„Nezklamu, můj pane.“ Koutkem oka Harry spatřil, že se Snape hluboce uklonil.

„Jen ať.“ Voldemort vyplul ze sálu a Avery se vlekl nervózně za ním.

Snape použil čistící kouzlo na Harryho, který zůstával schoulený v pozici pokoření. Jakmile si byl jistý, že jsou dveře úplně zavřené, pohnul se a zakřenil na Snapea, jenž se k němu skláněl, aby ho vytáhl za ruku, a jenž měl na tváři stále opatrně kontrolovanou masku. Harry se posadil a dovolil Snapeovi, aby mu pomohl na nohy a odvedl zpátky do cely.

„Fungovalo to. Musel jsem se několikrát vrhnout na zem, ale pokaždé když tam byl, jsem si ublížil. Takže musíte být znovu ve Voldemortově přízni, že jo? Protože vám dovolil mě mučit. Vsadím se, že Avery zuří. Zaslouží si to, parchant.“

Snape zatlačil Harryho na postel. „To byl trest,“ informoval mladého kouzelníka skrz sevřené zuby. Vytáhl lektvar proti bolesti, ale Harry zavrtěl hlavou.

„Nepotřebuju ho. Neublížil jste mi.“

Snape se otočil a zamířil ven skrze mříže. Harry ho popadl vzadu za hábit. „Počkejte! Neviděl jsem vás celé dny!“

„Můžeme si promluvit ráno.“ Snape vytrhl svůj hábit z Harryho sevření.

Harry byl zdrcený. Nestýskalo se Snapeovi po něm? Sklíčeně svěsil hlavu a všiml si temné skvrny na svých rukách.

„Vy krvácíte!“ Vyskočil z postele a znova zadržel Snapea za hábit.

„Samozřejmě, idiote,“ protlačil Snape skrz zaťatou čelist. „Teď mě pusťte, abych si mohl jít ošetřit své rány.“

„Dovolte mi vám pomoct!“ naléhal Harry.

Snape na něj překvapeně koukal.

„Vždycky léčíte vy mě,“ vysvětloval Harry. „Nemůžu používat magii, ale můžu na vaše poranění nanést mast a zavázat vám je. Prosím, tohle je tak trochu moje vina.“

„Počkejte tady.“ Snape opustil celu v mraku černé a Harry na něj čekal u mříží. Poté, co uběhlo několik minut, začal Harry Snapea podezírat, že souhlasil s Harryho pomocí při léčení pouze proto, aby se dostal z mladíkova sevření, a že už se nevrátí zpátky. Zrovna se chystal vztekle bít okovy o mříže, když Snape znovu vstoupil do chodby.

Muž prošel mříží a na stůl položil černou tašku. Harry se k ní zvědavě přiblížil.

„Nejdřív si umyjte ruce,“ instruoval ho Snape a začal se svlékat.

Harry si pospíšil k umyvadlu a použil spoustu mýdla. Jakmile si byl jistý, že je čistý, otočil se a skoro otřeseně vyheknul nad tím, co viděl.

Přes Snapeova záda se táhl obrovský šrám, rozřezával ho od levé strany krku, až těsně nad pás kalhot. Uprostřed byl skoro stejně široký jako Harryho ruka. Také měl spoustu dalších oděrek a modřin, které vypadaly, jako že se uzdravily v nedávné době, ale jedině tento šrám krvácel. Očividně se začal hojit, ale znovu se otevřel, a to pravděpodobně během jejich sexu, uvědomil si Harry.

„Když už jste u umyvadla, namočte ručník. Nejdřív budete muset ránu vyčistit.“ Snape vyčaroval misku a naplnil ji vodou z hůlky. Tón měl stejně chladnokrevný jako vždy, jako kdyby z něj neodkapávala krev na podlahu.

Harry kvapem udělal to, oč žádal. „Budu to muset sešít?“ Zvedl látku a obezřetně se ke Snapeovi přiblížil.

„Je to spíš široké než hluboké.“ Snape vytahoval různé lektvary, mezitímco mu Harry začal nesměle omývat záda.

„Jak jste přišel k těm zraněním?“ zeptal se Harry, ačkoliv jedna jeho část to vědět nechtěla.

„Řád,“ odvětil Snape úsečně.

„Kdo?“

Snape neodpověděl. Harry se opatrně propracovával ke konci toho šrámu.

„Zabil jste někoho z nich?“ zeptal se, když nakonec odložil zakrvácený ručník na stranu.

„Ne,“ řekl Snape stroze a pak ukázal na zašpičatělou lahvičku. „Rozetřete to přes ránu. Zabrání to infekci.“

„To je dobře.“ Harry ji zvedl a opatrně nanesl řídký lektvar na každý centimetr zranění. „Měl bych vám dát lísteček, který byste jim mohl ukázat, kdyby se vás znovu pokoušeli napadnout. Stálo by tam: ‚Neubližujte Snapeovi; pomáhá mi – Harry Potter.‘ A pak by vás nechali na pokoji.“

Snape zavrtěl hlavou. „Jen by si mysleli, že jsem vám vymyl mozek.“

„Proč jim neřeknete, že se mnou spolupracujete?“

„A riskovat tak moje odhalení, kdyby je zajali a vyslýchali?“

Harry si klekl, aby natřel lektvar i na spodní část rány. Takováto blízkost Snapea znovu oživila jeho poživačný orgán a on vytlačil své vzrušení z mysli. Snape nebyl ve stavu, kdy by se s ním mohl vyspat. Bylo ohromující, že ten muž byl schopen s takovou krevní ztrátou udržet erekci! Tohle měl Snape na mysli, když říkal, že to byl trest?

„Je na vás stále naštvaný? Proč to byl trest?“ Harry se postavil a odložil flakónek na stůl. Snape mu podal kelímek.

„Nyní rozetřete tuto pastu přes každý palec kůže,“ nařídil. „Testoval moji loajalitu. Měl jsem předpokládat, že vás Avery nakazil.“

„Nenakazil, víte.“ Harry odšrouboval víčko z kelímku a začal pokrývat ránu hustou mastí, která smrděla jako nemocniční pokoje. „Zezačátku byl krutý, ale nedotkl se mě jinak, než aby mě praštil. Co jste mu udělal?“

„Přesvědčil jsem ho, že shledává mužská těla odpuzujícími. Máte velké štěstí, že během péče o vás jsem se stal obstojně kvalifikovaným v lékouzelnictví,“ plísnil ho Snape.

Harry se uchechtnul, odmítal se kát teď, když nebezpečí pominulo. „Zasloužil si to.“

„To ano. Nicméně vím, že jste nepřemýšlel, než jste to udělal.“

„Přemýšlel jsem dost,“ odsekl Harry. Nedovolí Snapeovi tyranizovat ho kvůli činu, u kterého měl pocit, že je dokonale oprávněný. „Takže vzpomínka na to, jak jsem ho zbil, je pryč?“

„Jak jsem říkal dříve, vzpomínky nemohou být vymazány. Přerušil jsem synapse mezi neurony odpovědnými za tuto specifickou vzpomínku. Jenom někdo, kdo ví, kde hledat, bude schopen najít místo poškození, ale stěží půjde neurony znovu pospojovat,“ vysvětlil Snape.

Harry skončil s mastí a odložil kelímek na kraj stolu. Otřel si ruce do látky a zvedl roli obvazu. „Co budete dělat? Voldemort chce, abyste mě zabil tím lektvarem, který vytváříte. Jak dokážete zůstat tady jako moje stráž, když neuděláte, co žádá?“

„To nechte na mně.“

„Nemyslím si, že to, co jste udělal, zabere i podruhé. Ke konci znovu začínal mít ten pohled v oku. Musíte zůstat v jeho přízni.“

Snape se postavil, aby mu tak Harry snadněji mohl zabandážovat spodní část trupu. „Vy se zaměřte na svůj trénink a já se zaměřím na úkoly, které mám před sebou.“

Harry podal konec role obvazu Snapeovi a sledoval ho, jak ho přilepil magií. Svědila ho touha vyzkoušet všechna ta nová kouzla, která odkoukal od Snapea a Smrtijedů kolem sebe. Přesunul se a posadil se na postel, takže se nepletl Snapeovi do cesty, když si muž na sebe natahoval oblečení. Jakmile byl dooblečený a zastrkal si všechny balíčky s lékařskými zásobami pod paži, podíval se na Harryho.

„Odpočiňte si. Ráno budeme trénovat.“

„Dobře,“ souhlasil Harry a díval se, jak vychází z cely. Očima ho pronásledoval, dokud mu starší kouzelník nezmizel z dohledu. Když už ani neslyšel Snapeovy tiché kroky, vklouzl pod peřinu a vůlí se pokusil přimět ke spánku. Zítřek nemůže přijít dostatečně brzo.

~

Harry se vzbudil bolestivě tvrdý. Do háje, měl pocit, že pokud nebude mít orgasmus ze sexu brzo, vybuchne. Po tom nervydrásajícím týdnu, kterým si prošel, by bylo uvolnění a klid, které následovaly po souloži, vítaným rozptýlením.

Přetočil se na záda, nově osvobozený penis se vymrštil nadšením, když se mu o kůži otřel chladný vítr. Zlostně se na něj zahleděl. „To si nikdy nedáš pohov?“ Jako kdyby se mu vysmíval, začala se na špičce sbírat velká kapka preejakulátu. Nebude prosit o sex – chtěl sice orální sex, ale ne zas tak strašně – takže se pokusil soulož napodobit, co nejlíp to šlo. Přetočil se na břicho a popadl polštář. Stáhl ho dolů, umístil ho mezi svůj klín a postel a pak se na něj přitisknul svým penisem. Bylo to nádherně měkké pod jeho tvrdým orgánem, a když se začal proti tomu pomalu pohupovat, shrnulo mu to předkožku přesně natolik, aby mu to poskytlo rozkoš, kterou potřeboval.

Vzepjal se na rukách, cítil, jak mu celé tělo tuhne, když se blížil k bodu, kdy ho to pohltí. Začal přirážet k polštáři rychleji a představoval si přitom, že ho Snape saje, a to stačilo, aby se přehoupl přes okraj. „Och, kurva, Snape!“ Vystříkl na povlak polštáře, svaly v jeho těle přešly z napjatého stavu do ochabnutého. Jakmile se mu boky přestaly třást a penis se konečně vyprázdnil, posadil se a z polštáře strhl povlečení. Naštěstí vlhkost ještě neprosákla skrz. Upustil povlak na postel a kompletně z ní svlékl ložní prádlo, nahrnul ho na zem ke kraji lůžka. Stejně potřebovalo vyprat.

Snape přišel zanedlouho a beze slova odstranil špinavé prádlo, poslal jej cestou do chodby a vešel k Harrymu do cely.

„Potřebuje vyprat. Avery na mě vylil kuřecí polévku a donutil mě sednout si na povlečení dřív, než jsem měl šanci se umýt,“ rychle vysvětloval Harry.

Snape vyčaroval snídani pro Harryho a čaj pro sebe. Jídlo se skládalo z mléka, jogurtu, cereálií, manga a pomerančového džusu. Stěží to byla ta hostina, kterou obyčejně dostával ráno před tréninkem. Vzhlédl ke Snapeovi, který odpověděl na otázku dřív, než se stačil zeptat.

„Avery se neobtěžoval doplňovat kuchyni a objednávka jídla, kterou jsem zadal dnes ráno, přijde nejdřív odpoledne. Navíc je zničený sporák. Budu ho muset zcela nahradit,“ objasnil Snape.

„Zničený? Co udělal?“

„Pokoušel se zapálit plyn magií a použil daleko víc síly, než bylo nezbytné. Měl štěstí, že zničil jenom kamna, a ne většinu kuchyně,“ řekl Snape opovržlivě.

Harry se upřeně díval na Snapea přes svoji pomerančovou šťávu. „Myslel jsem si, že mi dával studenou polívku, protože je hajzl, ale pravděpodobně neměl ponětí, jak ohřát vývar z plechovky. Většina čistokrevných by byla v mudlovském světě kompletně bezmocná, že? Chci říct, mě vychovali mudlové, ale nebylo pro mě příliš složité se adaptovat na Bradavice. Vsadím se, že čistokrevní by se zbláznili, kdyby se snažili přizpůsobit mudlovskému světu. A to je kvůli tomu nedostatku vědeckých předmětů, co?“

Snape přikývl. „Čistokrevní jsou učeni jednat, ne myslet, a konstantní jistota v magii, dokonce i při běžných úkonech, jim způsobuje to, že se stávají přehnaně sebejistí. Po vašem prvním setkání s Pánem zla jsem slyšel mnoho Smrtijedů prohlašovat, že smrt nebo Azkaban je lepší, než žít ve skrytu v mudlovském světě.“

„To je vážně ubohé. Být mudlou vůbec není těžké. Kdybych měl na výběr mezi Azkabanem a životem jako mudla, šel bych rozhodně přímo do mudlovského světa! Bylo by to složité, převážně proto, že to vypadá, jako kdybych opustil školu v jedenácti letech, a všechny moje peníze jsou u Gringottových, ale jsem si jistý, že bych našel způsob, jak si žít slušně. A kdyby mi pomáhala Hermiona, neměl bych vůbec žádné potíže,“ řekl Harry sebevědomě. „Co vy?“

„Předpokládám, že kdybych měl přístup k magii, žil bych si vcelku pohodlně. Představa, že bych svoji magii ztratil úplně, je děsivá a dávám přednost nepřemýšlet nad tím, jaký by byl život bez ní,“ přiznal Snape.

„Jo…“ souhlasil Harry. „Chci říct, vím, že bych dokázal přežít bez kouzel, ale nechtěl bych to.“

„Domnívám se, že bychom se cítili stejně jako Lucifer poté, co byl svržen z nebes.“

„Jenom hůř, protože by to nebyla naše chyba.“ Harryho náhle něco napadlo. „Co budete dělat po Voldemortově porážce?“

Snape odklidil jejich prázdné nádobí. „Najdu místo, kam jít.“

„Nezůstanete tady?“ Harry si šel vyčistit zuby. „Řeknu jim, že jste mi pomáhal, takže nebudou moct proti vám nic udělat.“

„Brumbál mě jen stěží udržel mimo Azkaban, a to jsem tehdy veřejně nezavraždil všemi milovaného kouzelníka.“

„Ale on vás o to požádal!“ protestoval Harry. Nebyl si jistý, jestli tomu snu věří, ale doufal, že byl pravdivý.

„Neuvěří mi,“ zavrtěl hlavou Snape. Když spatřil, že Harry otevírá pusu, aby promluvil, rychle dodal: „A pokud se ozvete vy, budou jen předpokládat, že jsem vás zmátl kouzlem.“

„Ale… nemůžou vám dát Veritasérum nebo se podívat na vaše vzpomínky?“

Snape ho zavedl do tréninkové místnosti. „Umím lhát pod Veritasérem a vzpomínky v myslánce mohou být zkušeným čarodějem zmanipulovány. Navíc po tom, co se stalo vašemu kmotrovi, opravdu věříte, že náš soudní systém je spravedlivý?“

To Harryho zneklidnilo. Sirius byl usvědčený bez soudního procesu a strávil dvanáct let ve vězení, než se mu podařilo utéct. To samé, nebo ještě hůř se mohlo stát Snapeovi. Co když mu dají Polibek? Bude Harry schopný ochránit Snapea před zkorumpovaným soudním systémem?

Harry se bez námahy vyhýbal střelám, které na něj Snape poslal, a proplétal se po celé místnosti. Jaký mělo smysl být zachráncem kouzelnického světa, když nemohl ochránit lidi, kteří mu pomáhali? Ale pomáhal mu Snape vlastně vůbec? Harry si tím nebyl jistý. Snape byl po celé ty roky v Bradavicích k Harrymu krutý a záštiplný a dokonce i nyní to vypadalo, že Harrymu pomáhá spíš kvůli svému vlastnímu prospěchu než proto, že to byla správná věc.

Hermiona Harryho vždycky říkala, že by měl věřit Brumbálovu názoru na Snapea, a Hermiona se jen zřídkakdy mýlila. Harry se pokusil si ten sen, co se mu zdál o Brumbálovi, vybavit jasněji. Nepodobal se žádnému jinému snu, jaký kdy zažil. Cože to Brumbál přesně říkal? Harry se pokusil poskládat dohromady ty fragmenty vzpomínek. Pokud si správně vybavoval, Brumbál Harrymu říkal, že Snape pro něj pracoval celou tu dobu a bude dál pomáhat Harrymu.

Jestliže byl Snape věrný Brumbálovi, pak hrál velice nebezpečnou hru. Pokud by Řád pomohl Harrymu svrhnout Voldemorta, Snape by se možná nedostal ani před soud. Mysleli by si o něm to samé jako o ostatních Smrtijedech – nebezpečný. Věděli, jak mocný Snape je? Učitel lektvarů by se klidně mohl stát příštím pánem zla, kdyby chtěl. Lidé z ministerstva by mohli Snapea zabít jen jako prevenci, aby zabránili vzestupu dalšího černokněžníka. Harry si nebyl jistý, že tohle Snape doopravdy neplánuje. Mohl sice zabít Brumbála na Brumbálův příkaz, ale i tak mohl být stále zlou osobou. Snape jako padouch dával Harrymu větší smysl než představa toho, že by Snape mohl být tím hodným. Snape nevypadal jako typ, který by chtěl porazit Voldemorta jen z dobroty svého srdce. Poprvé, když Voldemort povstal k moci, byl Pánovi zla loajální. Byl to Snape, kdo řekl Voldemortovi o věštbě a zapříčinil smrt Harryho rodičů. Harry pochyboval, že by se kvůli tomu cítil provinile. Kdyby ano, choval by se k Harrymu mileji.

Harry si s tím vším lámal hlavu, ještě když Snape přerušil cvičení na oběd. Lehl si na podlahu a čekal, až se starší kouzelník vrátí. Bude prostě spolupracovat a předstírat, že věří, že mu Snape pomáhá z dobroty svého srdce.

Snape k Harrymu poslal jeho talíř. „Co vám běží hlavou? Není vám podobné být takhle dlouho potichu.“

„Máte v plánu mít tam s náma Řád, až půjdeme porazit Voldemorta? Budete tam vůbec se mnou?“

„Doufám, že tam budu, ale je možné, že to budete muset dokázat na vlastní pěst,“ přiznal Snape. „Myslím, že Řád by vás jenom rozptyloval, a já nechci, aby až se mu postavíte, jste se strachoval o bezpečí svých přátel.“

„Jo… chápu, co tím myslíte. Ačkoliv bych je chtěl vidět, než proti němu půjdu. Zvláště Ginny.“

„Nemohu vám nic slíbit,“ odpověděl Snape.

„Já vím, ale možná byste to mohl zkusit? Šel bych se mu postavit s daleko větším klidem, kdybych věděl, že jsou všichni v bezpečí.“ Harry neočekával, že mu Snape dá to, co chce, ale požádat nebolelo.

Snape neřekl nic a oběd dojedli v tichosti.

„Můžeme teď dělat moje oblíbený cvičení?“ požádat.

„‚Smíme,‘ Pottere,“ opravil ho Snape. „Myslím, že byste nejdřív měl trénovat vyhýbání s pouty, neboť ještě musíte trénovat, jak se vyhnout všemu s rukama svázanýma za zády.“

Harry zasténal, ale posadil se a dal si ruce k sobě za zády. „Pojďme na to, ať je to brzo za námi.“

Snape vyčaroval řetěz a začal cvičení. Harry se přetáčel a koulel po zemi, než se mu podařilo postavit se na nohy. Pobíhal po místnosti a snažil se nespadnout při vyhýbání rychlým míčkům. Zlepšil se i navzdory dnům, které strávil bez jakékoliv formy tréninku. A v době, kdy Snape zastavil kvůli večeři, byl zasažen jenom dvakrát.

„To snad bylo dostatečně dobrý?“ Lapal po dechu a Snape ho rozvázal.

„Chci, abyste to zvládal, aniž byste byl jedinkrát zasažen,“ řekl Snape, jak ho vedl dolů do koupelny.

„Radši by se mi to brzy mělo podařit,“ zamumlal Harry. „Tohle je moje nejméně oblíbený cvičení.“

Snape na okraj vany položil tonikum na svaly. „Podařilo se vám během tréninku zůstat vcelku klidný; obvykle se plašíte, díky čemuž jste pak napjatý.“

„Nesnáším být svázaný,“ vysvětlil Harry. „Když mám ruce před sebou, mám aspoň větší rozsah pohybu. Kdyby mě přivázali takhle, pravděpodobně bych se pokusil přesunout ruce s řetězem před sebe.“

„Zkuste to, hned teď,“ navrhl Snape.

Harry dal ruce za záda a Snape znovu vyčaroval řetěz. Harry zvedl ruce nad hlavu a vyhodil si levé rameno tak, aby mohl stáhnout ruce před břicho.

Snape na něj zíral. „Nebolí to?“ Pozvedl hůlku a kouzlo zrušil.

„Ne, mám gumový klouby. Jen jsem to už roky nedělal, takže jsem si nebyl jistý, jestli to ještě dokážu,“ osvětloval Harry, když lezl do vany. „Dokážu otočit rukou kolem dokola, koukněte.“ Položil si dlaň na okraj vany a otočil jí v plném kruhu.

Snape na to šokovaně civěl. Harry se zasmál jeho výrazu a ruku zvedl, aby pustil vodu. „To taky nebolelo.“

Snape se přesunul ke své židli.

Harry se namydlil. „Když jste byl pryč, tak jsem trénoval, co se dalo, ale kliky nejsou zdaleka tak zábavné jako vyhýbání.“

„Někdo přišel… nejspíš jídlo, které jsem objednal.“ Snape se postavil. „Běžte zpátky do cely.“

Harry se rychle opláchl a vylezl z vany, na cestě ven popadl ručník. Snape mu otevřel mříže, on vešel dovnitř a pak sledoval Snapea, jak mizí do knihovny.

Když uběhlo několik minut a Snape se nevracel, Harry znervózněl. Co mu trvalo tak dlouho? Nemělo by být tak těžké ujistit se, zda jsou všechny balíčky v pořádku. Dorazili Smrtijedi? Harry byl v pokušení udeřit pouty o mříže, aby Snapea přivolal, ale nechtěl skončit jako Smrtijedské rozptýlení, takže se donutil posadit na svlečenou postel a netrpělivě civěl na mříž.

Když konečně zaslechl Snapeovy kroky v knihovně, vystřelil k mřížím, a jakmile si byl jistý, že ta černá skvrna, která vstoupila, je Snape, dožadoval se: „Kde jste byl?“

„Navzdory tomu, v co možná věříte, nedokážu vyčarovat jídlo z čistého vzduchu,“ odsekl Snape podrážděně.

„Vím, vím, je to první z pěti hlavních výjimek z Gampova zákona elementárního přeměňování,“ přerušil ho Harry. „Jen jste byl pryč dost dlouho.“

„Je pro mě lehčí vařit na sporáku, než za pomoci magie,“ vysvětlil Snape, když na stůl přivolal jídlo.

Harry se pustil do svého kuřete. „Kdy dostanete nový vařič?“

„Doufejme, že zítra.“ Snape si pro sebe vykouzlil čaj. „Ve skutečnosti to může trvat týden, než nějaký dostanu.“

„To je hrozné. Měl byste říct Voldemortovi, že teplá jídla vám pomáhají při vaření lektvarů, aby vám ho teda obstaral brzo.“

„Kdyby se jen dal tak snadno přesvědčit.“ Snape si usrknul čaj.

„Nevzal jsem si s sebou ten lektvar na svaly. Pravděpodobně bude potřeba si ho namazat, ne?“ zeptal se ho Harry.

„Donesu vám ho.“ Snape se postavil a odešel. Harry ho slyšel otevírat ty dveře, za kterými nikdy nebyl. Možná to byla prostě jen prádelna? Snape tam chodil jen tehdy, když potřeboval vyprat prádlo. Tak proč to před Harrym držel v tajnosti? Harry by se přece nemohl zranit pračkou nebo sušičkou. Byl příliš veliký, aby se do většiny z nich vešel.

Snape se vrátil s lektvarem. „Vaše povlečení by mělo být brzy vyprané.“

„Díky.“ Harry dojedl a rozložil si ručník na podlahu. Začal si natírat lektvar do kůže. „Pomůžete mi nanést ho na záda?“

„Klekněte si přede mě,“ nařídil Snape. Harry k němu přešel a podal mu mast. Zapomněl, že Snapeův obvázaný trup mu pravděpodobně bránil se předklonit, takže ho nenatře vleže. Snapeovy ruce se pohybovaly pomalu, ale důkladně ho masírovaly, odplavovaly napětí v jeho zádech, když mu vtíraly lektvar do svalů. Harry zavřel oči a opřel se do Snapeova dotyku. Znovu tvrdnul pod znaleckým přejížděním těch prstů po své pokožce. Vybavil si, jak ty prsty s obratností pracují na jeho mužství a jeho požadovačný orgán poskočil v souhlasu.

Chtěl, aby ho Snape vyhonil nebo vykouřil. Obě z těchto možností mu momentálně zněly opravdu velice dobře. Chtěl sex orgasmus a bylo mu jedno, jestli bude muset přijmout Snapea do sebe, aby se jeho penisu dostalo dotyku nějaké části Snapeova těla.

„Budeme muset mít znovu sex někdy brzo, ne?“ zeptal se Harry co nejnenápadněji. „Chci říct, Voldemort je dost náročný a minulý večer mu stačit nebude. Takže bychom to měli udělat brzo, ne?“

„Budeme muset počkat do zítřka, pokud nejste ochoten být nahoře,“ informoval ho Snape.

Harry se rozjařil. „Vážně?!“

„Doslovně nahoře,“ opravil ho Snape pevně a přešel si k umyvadlu umýt ruce.

„Počkat… a nepůjde to… tam přímo, víte, co myslím? Vzhledem ke gravitaci…“ Bylo zvláštní mluvit se Snapem o sexu a on od něj držel oči odvrácené.

„Nebuďte hloupý. Hrál jste famfrpál šest let, ne snad?“ zeptal se Snape s opovržením v hlase.

„Technicky necelých šest let - “

„Tak či tak předpokládám, že máte nějaké svaly ve stehnech,“ přerušil ho Snape. „Měl byste mít sílu to kontrolovat, ale pokud se toho obáváte, můžeme počkat do zítřka.“

Byla-li to záležitost síly, pak to Harry zvládne. „Ne, to je v pohodě, jsem si jistý, že jsem dostatečně silný.“

„Přinesu povlečení.“ Snape odešel z cely a Harry uháněl k umyvadlu si vyčistit zuby. Orální sex by mohl namoct Snapeova záda, ale stále by se mu mohlo dostat ruční práce. A být nahoře… to on bude řídit sex, ne Snape.

Snape se vrátil a povlékl postel pomocí kouzel. Harry natáhl čistý povlak na polštář a položil ho do čela postele. Odvracel oči od Snapeovy tváře, když se muž opatrně svlékal a úhledně si ukládal oblečení přes opěradlo židle. Starší kouzelník pak položil na její kraj kelímek s lubrikantem a posadil se na postel jen v obvazech zakrývajících mu hrudník. Harry viděl, že je napůl tvrdý, ale hlavičku má stále překrytou předkožkou. Mladý čaroděj na to civěl, když se šel postavit vedle lůžka.

„Neměl byste mě nejdřív… připravit?“

„Ano, klekněte si na postel na všechny čtyři, čelem ode mne.“

Harry pomalu poslechl. Předtím, když to všechno byl jen abstraktní koncept, to chtěl tak strašně, ale nyní byl tady se Snapem a nebyl si už tak jistý. Chtěl orgasmus ze sexu, ale Snape si ho vezme, aniž by mu předem dopřál orální sex. Vytlačil tyto myšlenky z hlavy a udělal, jak Snape požádal, a roztáhl doširoka nohy.

Cítil, jak se jím v rychlosti prohnalo čistící kouzlo, ale ne lubrikační. Snape otevřel lahvičku a vůně jahod Harryho plně vzrušila. Skousl si jazyk a čekal. Snape do něj pronikl prstem a ani bez použití lubrikačního kouzla to nebolelo. Snape prstem několikrát pohnul tam a sem, než přidal druhý. Zatlačil jimi směrem k Harryho břichu a každým tahem se mu otřel o prostatu, až Harry zanedlouho vzdor sobě sténal rozkoší. Jakmile ho Snape považoval za dostatečně roztaženého, prsty odstranil.

„Posuňte se na stranu.“

Harry mu vyhověl a sledoval muže, jak se upravuje. Pak se čaroděj položil na záda a jeho zduřený penis mu mířil k hlavě. Podal lubrikant Harrymu.

Harry si ho váhavě převzal. Líbila se mu ta představa, že bude mít nadvládu nad sexem, ale skutečnost, že to vážně musí udělat, ho znervózňovala. Nemohl vycouvat. Pokud by to udělal, Snape by si mohl myslet, že se obává, že je moc slabý na to, aby se dokázal kontrolovat. Harry se zhluboka nadechl a zabořil prsty do hmoty v kelímku. Posadil se rozkročmo na Snapeova stehna a sklonil se, aby rozetřel lubrikant na penis druhého kouzelníka. Úd při Harryho dotyku poskočil a Harry na něj fascinovaně hleděl.

Byl tlustý a těžký, stejně jako jeho vlastní. Snapeův byl delší a tmavší, a to navzdory faktu, že zbytek jeho pokožky byl světlejší než Harryho. Byl stejně jako mladíkův lehce žilkovaný, ne s tak hrubě naběhnutými žílami jako Averyho. Stáčel se víc než jeho a ohýbal se směrem ke Snapeově břichu. Harry něžně stáhl předkožku a odhalil načervenalou hlavičku. Ze Snapeova neprosakovala tekutina jako z jeho; jen na špičce se nakupila drobounká kapička. Harry opatrně rozetřel lubrikant kolem žaludu, čímž ze Snapea vyloudil syčivé nasání vzduchu. Poté, co byla celá Snapeova délka pokrytá lubrikací, Harry odložil kelímek na stranu.

Kleknul si na kolena a posunul se tak, že jeho zadek byl nad kořenem Snapeova penisu. Pravou rukou si sáhl mezi nohy a přidržel mužovo kopí svisle. Levou použil na to, aby si roztáhl půlky, a přitiskl si špičku penisu ke své dírce, pak pomalu dosedal. S lubrikací a roztažením, byl dostatečně uvolněný, aby Snapea přijal bez bolesti. Opatrně se spouštěl na tu tlustou délku, a jak se opatrně sunul dolů, cítil se roztažený a naplněný. Obával se bolesti, ale necítil nic jiného než slast, když se otevíral pro Snapea. Jakmile ho Snapeova masivní erekce zcela zaplnila, urovnal si nohy tak, aby mohl snadněji přirážet a začal se pohupovat.

Bylo to tak zatraceně dobré. Mohl regulovat, jak rychlý a jak hluboký bude každý příraz. Zvedl se nahoru tak, až z něj Snape skoro vyklouzl, pak plnou silou dosedl. Podíval se na Snapea a viděl, že ten sleduje, jak jeho penis mizí v Harryho těle, zatímco ho mladý kouzelník rajtuje. Kurva. Harry byl natolik nadšený, až zapomněl dávat pozor a zvedl se tak vysoko, že z něj Snapeův penis vypadl.

Harry, v rozpacích nad svojí nemotorností, se na něj znovu rychle nabodnul a pak se předklonil a opřel se o ruce, aby mohl přirážet vstříc Snapeovi obratněji. Změna úhlu způsobila, že to místo bylo drážděno lépe, a brzy lapal po dechu rozkoší. Snape zvedl ruku, obtočil ji kolem Harryho penisu a mladý kouzelník byl téměř ztracen.

„Och, kurva! Už budu, kurva!“ Zavřel oči a zaklonil hlavu, zatímco se souložil tak tvrdě, co jen dokázal, a každým přírazem dopředu, přejížděl přes Snapeovy prsty. Vytryskl, stažené svaly v jeho těle se chvěly, když odlévaly ven veškeré napětí přes penis. Jakmile se jeho úd vyprázdnil, otevřel oči a spatřil, že celé Snapeovo tělo postříkal ejakulátem. Když si starší kouzelník otíral tvář, zdál se být velice popuzený.

„Zcela jistě nebudu ukazovat Pánovi zla tohle,“ řekl Snape naštvaným hlasem.

Harry si musel skousnout jazyk, aby se nerozesmál. Donutil se vypadat kajícně. „Ehm… pardón.“

„Přineste mi trochu toaletního papíru,“ nařídil mu Snape a Harry sklouzl z lůžka, aby nějaký obstaral. Byl bez sebe škodolibou radostí. Udělal se Snapeovi přes celou tvář! Chtěl zavýt smíchy, ale donutil se to potlačit a vrátit se k posteli předat mu papír.

„Pomohu vám vyměnit obvazy,“ nabídl, když sledoval Snapea, jak neúčinně stírá ejakulát rozstříknutý po svém těle. Dostal se mu dokonce i do vlasů.

Nakonec to Snape vzdal a použil na sebe pulírexo. Postavil se na nohy a ukázal na zeď mezi umyvadlem a postelí. „Postavte se ke zdi.“

Harrymu došlo, co chce, tak přešel ke zdi, přitiskl se k ní hrudníkem a vystrčil zadek. Snape došel k němu, předstíral, že je to poprvé, co se k mladíkovi přiblížil. Harry trpělivě čekal, zatímco ho Snape prsty v rychlosti roztahoval a znovu do něj vstupoval. Snapeovy přírazy byly skvělé a Harry věděl, že pokud muž brzy nevyvrcholí, bude znovu plně vzrušený. Semknul svaly kolem penisu ve své zadnici a brzy ho Snape pevně objímal a kousal ho v bodě, kde se spojuje rameno s krkem, zatímco se do něj vyprazdňoval. To pevné objetí bylo zvláštní, ale Harry si nyní už uvědomoval, že něco v orgasmu nutilo lidi chtít si být blízcí, i když se normálně nenáviděli.

Snape ho po chvilce pustil a opatrně se vytáhl. Harry vklouzl na postel, nechávaje místo pro Snapea, který se k němu přidal. Mladík se na něj přitiskl a společně chytali dech, odpočívajíce v dozvucích.

Bože, i přestože mu nebyl dopřán orální sex, bylo tohle přesně to, co potřeboval. Byl uvolněný, jako kdyby prospal celý den, a měl tu dočasnou iluzi, že je milován. Snape s Harrym ležel daleko déle než obvykle, prsty levé ruky líně hladil výstupky na jeho páteři. Chladná cestička prstů za sebou zanechávala stopy elektřiny na kůži. Harry obyčejně neměl rád, když se ho někdo nenuceně dotýkal, ale bylo cosi na způsobu, jakým ho Snape po sexu hladil, díky čemuž chtěl, aby ho muž laskal po celém těle.

Když Snape stále zůstával na posteli i několik minut po orgasmu, Harry se vytáhl, aby viděl na čarodějovu tvář. Muž měl zavřené oči, jako kdyby spal, a hluboká rýha mezi jeho obočími skoro úplně zmizela.

Snape pod tíhou Harryho upřeného pohledu otevřel oči, a když se ty setkaly s Harryho, odstrčil mladšího kouzelníka ze sebe a začal se oblékat.

Harry se položil na postel a sledoval Snapea zapínat si kalhoty a vklouzávat do bot. Když Snape zvedal košili, Harry se posadil.

„A co vaše obvazy?“

„Trváte-li na tom,“ řekl Snape přezíravě. Odložil košili zpátky a poté, co na svůj hábit použil nějaké kouzlo, vyšel z pokoje. Harry počkal, dokud nebyl z dohledu, a pak vrhl na Snapeovo oblečení s touhou prohrabat mu kapsy, ale byl zastavený, když se jeho prsty dotkly neviditelného štítu, který, jak se zdálo, obklopoval každý palec látky. Ksakru. Snape ho znal příliš dobře.

Harry se vrátil do postele a předstíral, že se o nic nepokoušel. Snape se vrátil s kelímkem a rolí čistého obvazu. Vtiskl nádobku Harrymu do ruky a pak si hůlkou přejel po hrudi. Bandáže odpadly a rozpadly se na prach.

Posadil se na kraj postele a Harry si prohlédl ránu. Už nebyla červená a zanícená, ale růžovobílá se svraštěnými sekcemi táhnoucími se přes prostředek, jako kdyby Snapeova kůže bývala zmačkaná jako papír.

„Neublížilo jí to, že ne?“

„Ne,“ Snape zavrtěl hlavou. „Nicméně to bylo naposledy, co jsem vás nechal být nahoře.“

„Hej!“ protestoval Harry a začal natírat mast přes šrám. „Varoval jsem vás!“

Tamto nebylo normální.“

„Jak to víte? Sledoval jste hodně teenagerů se udělat?“ popichoval ho Harry.

„Jistě že ne!“ odpověděl Snape pobouřeně. „Kniha tvrdí, že průměrné množství mužského ejakulátu se pohybuje mezi jedním a půl a pěti mililitry.“

Harry skoro spadl z postele. „Ony existují knihy o sexu?“ Proč mu to nikdo neřekl?

„Samozřejmě, že ano,“ řekl Snape opovržlivě, když vtiskl obvaz Harrymu do ruky. „Existuje jich několik a na nejrozličnější formy kopulace.“

„Chci si jednu přečíst,“ dožadoval se Harry, když začal Snapeovi obvazovat záda.

„Dočetl jste Kosmos?“

„Jop, byla to zatím moje nejoblíbenější kniha z těch, co jste mi dal… kromě jistých částí v knize umění.“

„Budu muset kupovat novou?“ zeptal se Snape s povzdechem.

„Hej!“ zasmál se Harry. „Umím se ovládat. Přísahám, že nebudu onanovat ani nad knihama o sexu. Jaké máte? Nějaké s obrázkama?“

Snape se postavil a přilepil konec obvazu. „Běžte spát.“

„S váma není sranda,“ stěžoval si Harry, ale natáhl si kalhoty od pyžama. „Dobrou noc.“

Snape odešel.

 

<Kapitola 27>  <Kapitola 29>

Komentáře

...

Profesor | 15.05.2013

Pěkná kapitola. Jsem ráda, že Harry přežil Averyho bez úhony. Jeho údiv nad knihami o sexu mě dostal.
Ať se ve škole daří.

Re: ...

Adelaine | 16.05.2013

Jen s větší nákloností ke Snapeovi. Jj, to mě taky pobavilo.
Díky za přání a za komentář.

:-)

bacil | 03.05.2013

Nádhera :-) Tak Harry díky Severusovi bez úhony přežil péči Averyho. Uf. To jsem si oddechla.
No a jejich výmněna pozic. No super. Harryho : „Ony existují knihy o sexu?“ mně složilo ze židle.
Krásná kapča a je to přeurušeno snad v tom nejlepším momentě. Takže přeji hodně zdaru u zkoušek a budu se moc těšit na ty dva v červnu :-D

Re: :-)

Adelaine | 06.05.2013

Nj, Sevovi to jako princovi na tom bílém koni sluší:D...
Harry je trochu puberťák a neví nic, ale on se zlepší:).
Díky za přání a za komentář. Já se na ně těším též;)

mhuhehe,

Bobo | 03.05.2013

Zcela jistě nebudu ukazovat Pánovi zla tohle,“ řekl Snape naštvaným hlasem. - Ještě, že Harry nezavyl smíchy, měl by totiž po ptákovi, já jsem tehdy rozhodně smíchy řvala.
Myslím, že se kluci snaží až moc, aby Voldyho potěšili, jenom si to nějak nechtějí sami sobě přiznat, že Sevíku? Stejně si myslím, že to jsou jenom výmluvy od Snapa, aby mohl Harryho ošukat, když je takový super čaroděj, určitě by neměl problém ve své hlavě něco vymyslet, aby hadí rypák zase přechytračil.
2 měsíce :-( hm, asi si to dám pomalu od znova, snad s tím ty dva měsíce vystačím. Takže šprtej do školy a už se těším v červnu nebo červenci na další dílky.

Re: mhuhehe,

Adelaine | 06.05.2013

:D:D
Počkat, to Harry si myslí, že je Sev super čaroděj. Myslím, že Severus si to nemyslí a ani zas tak extra třída není. Navíc svým způsobem má důvod, proč se tolik snažit.
:), budu se snažit pak přidat co nejrychlejc.
Díky za komentář

====

weras | 03.05.2013

Nádherná kapitola!!!!!!! Harry už je jistý a kdybychom znali i Severusovy myšlenky,myslím si,že je na tom stejně,jenomže on to holt umí dobře skrývat.A tak prozatím velký dík za prvních dvacet osm dílů!!! Moc se budu těšit na ty další,ale protože vím,že škola je opravdu důležitá,musí všechno ostatní stranou.Takže opravdu držím palce a přeji hodně š t ě s t í!!!!!!!! Ještě podotýkám,že poslední týden v červnu si opět přečtu všechny díly Noci,abych v pohodě navázala na ty další.Ještě jednou přeji,ať všechno dobře dopadne!!

Re: ====

Adelaine | 06.05.2013

Jistě, ještě si to sice musí přiznat Harry sám sobě, ale jinak je to jasné;).
To mě samozřejmě těší, že se Ti to líbí a budu se snažit hned po zkouškách se vrhnout na překlad.
Díky moc za přání a za komentář.

-

belldandy | 03.05.2013

Jejdanánky, člověk tu chvíli není a tady se dějí takové věci. Z týdnu s Averym se - pro snarry čtenářky - Harry to asi tak přeci jen nevnímal :) - vyvinula skoto idylka. Vždyť všechny jeho myšlenky se upínaly pro nás kýženým směrem. :)
A když se znovu setkájí Harry dokonce přemýšlí, jestli se Snapeovi nestýskalo. :)
Ten sen s Albusem si pamatuji z prvního čtení, nějak jsem si ani neuvědomila, že už tady byl a že jsme tak daleko, že ho Harry přehodnocuje. To vůbec neznamená málo.
Oni jsou samozřejmě v hodně specifické situaci, ale v jistém smyslu mám pocit, že dorazily do fáze - přátelství s benefity. Jistě, s ohledem na situaci je to původně spíše spojenectví a s ohledem na situaci - oni spolu přece musí spát .. ale .. hmm. u harryho máme jasno a já i toho Snapea podezírám, že si říká, že pokud už to musí dělat, tak proč si to neužít.

Re: -

Adelaine | 06.05.2013

Jistě a Harry už měl načase, aby si to taky uvědomil:).
Já myslím, že Snapeovi stále ještě překáží to, že je to Harry, ale jinak ano, myslím, že už se tolik nevzpírá.
Děkuju za komentář

(love it)

Blesk | 03.05.2013

Já tě prostě miluju! Stejně jako miluju tuhle povídky a tohle tempo přidávání mi neskutečně vyhovuje. :) Škoda, že si dáváš pauzu, ale chápu, taky mě čekají zkouškové marathony. Jinak Harry už v tom lítá a nesnažte se mi trvdit, že ne. :-D Jeho představy a poté téměř prosení o sex. :) a Severus se v jeho přítomnosti taky dost uvolňuje, jen čekám, kdy u Harryho v cele jednou usnu. :) Díky moc a hodně štěstí.

Re: (love it)

Adelaine | 06.05.2013

:D. Já jsem ráda, že v tom nejsem sama:).
Jediný, kdo něco takového tvrdí, je podle mě Harry. My ostatní v tom máme jasno:D
Tak to Ti též přeji hodně zdaru a snad v lepších časem se tu zase sejdem:)

Wow :-D

Sitara | 02.05.2013

Adelaine, jsi zlatá zlatá zlatá!!! TOHLE byla neskutečně nádherná kapitola :-D Vrním si tu blahem a musím dusit smích :-D
Tak Avery dostal za svou péči aspoň Crucio, jak hezké od Voldyho... To veřejné představení už ne, ale jsem ráda, že to Harry vzal dobře a soustředil se na to, aby udělal maximum pro to, aby mu Voldemort Snapea nechal... Harry jako ošetřovatelka a skutečnost, že ho Snape vůbec nechal, to tedy bylo ohromné :-) Navíc z téhle kapitoly, snad z každé Harryho věty čiší úleva, že má Snapea zpátky za hlídače a chová se mnohem uvolněněji, než dřív... Jsem zvědavá, jak dlouho to vydrží, ale zároveň jsem neskutečně ráda za to, že se před tou pauzou na zkouškové nestalo nějaké drama, které by mě na to nutilo pořád myslet a přemějšlet o tom. To sice budu i tak, ale nebude to s (ne)příjemným pocitem u žaludku :-D Fascinuje mě, jak autorka dokáže udržet čtenáře pořád tak zažrané do děje, divže neslintají... Jak dokáže opakovaně psát scény, kupříkladu ty sexuální tak, že jsou pokaždé jiné, pomaloučku polehoučku přidává věci ze kterých jsem na větvi :-D (mimochodem, tahle byla prostě exkluzivní - Harry si konečně mohl užít trochu té kontroly a já si zas užila zábavu nad Severusovým pobouřením a následným rozhovorem; jestli mu půjčí tu knihu, tak se asi máme na co těšit :-D )
Nedokážu dostatečně poděkovat, Adel :-)

PS - hodně štěstí u zkoušek ;-)

Re: Wow :-D

Adelaine | 02.05.2013

To se tak hezky poslouchá:D
To rozhodně, on je očividně rád. A Snape si na druhou stranu na záda nedosáhne, tak proč ne. Navíc Harry očividně pochopil, že Snape je nejlepší možnost a navíc Snape má hůlku a Harry nemůže používat magii. Já si myslím, že tohle je hezké místo, kde se to dá přerušit, jsem ráda, že to i takhle vyšlo.
Ha ha. To je vtipný, ona se přiznává, že strávila spousty času studiem o párování různých primátů, a že teď má nutkání popisovat sexuální scény jako přírodovědné dokumenty: "Pak se Harry nastavil Snapeovi, který na něj vylezl.":D
Jinak ano, tahle byla velmi dobrá a ano, ukazuje to na jejich posun;)
Já myslím, že těma komentářema děkuješ absolutně výtečně. Díky za něj i za přání:)

Re: Re: Wow :-D

Sitara | 02.05.2013

:-D :-D Noo, přírodovědné dokumenty by mi ani zdaleka nepřipadaly tak vzrušující, jako tohle, takže jí tleskám, že jí to tak pěkně jde :-D :-D

Zlomová kapitola

Benny | 02.05.2013

Adelaine,netuším jak Ti ještě víc poděkovat.Užasná a památná kapitola,čekaní na další kapitolu bude nechutně dlouhé.Kluci vedli opravdu skvostný dialog.Harry v tom totálně lítá(masturbace u představy,jak ho Snape souloží)Následně skutečný sex s "malou" nehodou:)Tohle si budu číst určitě opakovaně.Hlavně se zaměř na školu,držím palce.Beňula

Re: Zlomová kapitola

Adelaine | 02.05.2013

Dál tak úžasně komentuj a budu absolutně spokojená:).
To věřím, já sice mám ještě polovinu další, původně jsem si myslela, že ji stihnu přeložit mezi zkouškama, jenže popravdě si myslím, že tohle je pěkný místo na pauzu, dál se to přesouvá do trochu jiných rovin (podle mě), takže to radši budu začínat, až bude víc času.
Díky moc za přání, bude třeba:D

Re: Re: Zlomová kapitola

Benny | 03.05.2013

Neboj,komentovat budu,zvlášť tak užasnou ff jako Noci jsou.Hele,myslím,že ty skoro dva měsice budou dost krušné.A sama za sebe tvrdím,že si ráda počkám.Jsem nanejvýš spokojená,že povídka zde "končí".

Záznamy: 1 - 18 ze 18

Přidat nový příspěvek